Zobrazenie a stiahnutie osobných údajov

Máte právo stiahnúť a zobraziť svoje osobné údaje ktoré máme uložené v našom systéme. Primárne sa jedná o kontaktné údaje zozbierané z objednávok a registrácie. Získate tiež prehľad o svojích objednávkach a o nástrojoch 3. strán ktoré spracovávajú ďalšie dáta potrebné pre marketing a personalizáciu obsahu, ktoré pomáhajú zlepšovať naše služby pre vás. Výstupom je ZIP súbor v ktorom máte k dispozícii dáta vo formáte JSON (pre prenos údajov) a dáta v čitateľnom formáte v PDF súbore.


Vymazanie dát

POZOR: Uplatnením práva na výmaz zmažeme váš účet a s tým súvisiace osobné údaje, a tak sa nedostanete ľahko späť k vašim faktúram, dobropisom, reklamačným protokolom a ostatným dokumentom.

Ďalej upozorňujeme, že nemožno vymazať dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).